Bøker

Christine Lien lager illustrasjoner til fagbøker innen psykologi.

«Barnehagens betydning når barn er pårørende»

Heidi Wittrup Djup, Fagbokforlaget 2021

Denne boken synliggjør hvordan barnehagen kan legge til rette for utvikling, mestring og samhold når barnets hverdag slår sprekker.